Wees allen uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering.

Op woensdag 24 juni 2015 om 20.00 uur in de kantine op sportpark Assumburg.

Agenda 

1              Opening

2              Ingekomen stukken en mededelingen

3              Notulen jaarvergadering 18 juni 2014

4              Financieel verslag

5              Contributie 2015 -2016

6              Begroting 2015 – 2016

7              Presentatie vrijwilligers commissie

8              Rondvraag

 

Uitgebreide agenda wordt tijdens de jaarvergadering uitgereikt.