Compensatieregeling Corona maatregelen

Het bestuur van DSS heeft besloten haar leden te compenseren voor het feit dat zij door de corona maatregelen minder hebben kunnen handballen.
Leden die op 1 januari 2020 18 jaar of ouder waren (senioren) krijgen komend seizoen 50% korting op hun contributie. Leden die op de genoemde peildatum jonger dan 18 jaar waren (junioren) krijgen komend seizoen 25% korting. Onze G-sporters krijgen hun volledige contributie gecompenseerd. De bijdrage aan het kledingfonds en de topsportbijdrage zijn uitgezonderd van de korting.

Leden kunnen zelf aangeven of zij wel of niet gebruik willen maken van deze compensatieregeling. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de compensatieregeling zal DSS de niet geïnde kortingen besteden aan het opknappen van het terras op ons buitencomplex. Want een prachtig gerenoveerd sportcomplex verdient een sfeervol terras!

Geef hieronder aan of je gebruik wil maken van de compensatieregeling:

De tijd om aan te geven of je de compensatie wilt is verstreken.