Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

We ontvangen u graag op woensdag 25 september a.s. om 20.00 uur in de kantine van ons buitencomplex voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV).

Tijdens de ALV zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid tijdens het afgelopen seizoen, en de uitgaven in het afgelopen jaar aan de hand van het financiële jaarverslag.  Daarnaast zal een update worden gegeven over het de status van de beach handball velden en de vacatures binnen het bestuur en de commissie. Ook de bestuurssamenstelling, herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden, wordt geagendeerd.

De definitieve agenda en stukken volgen binnenkort.

Op de ALV bepaal je als lid dus zelf mede hoe jouw club er uitziet. De ALV is de plaats waar je je stem kunt laten horen én invloed kunt uitoefenen op de weg die de club inslaat. De ALV is niet voor niets het hoogste orgaan van de vereniging. Alle ouders van jeugdleden hebben ook stemrecht, dus ook zij zijn van harte uitgenodigd!