In de onderstaande gedragscode wordt beschreven hoe je je dient te gedragen. Deze gedragscode geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurders, ouders, de media en het publiek.

Algemeen

De volgende gedragscode geldt voor iedereen binnen de club:

 1. Respecteer de regels van het handbal.
 2. Respecteer de mede- en tegenstanders binnen de handbalsport.
 3. Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig.
 4. Gebruik geen geweld bij het handballen.
 5. Zorg samen voor Fair Play.

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 3. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit de reden om zelf onsportief te zijn.
 4. Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders & verzorgers

 1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier.
 2. Moedig uw kind aan altijd volgens de handbalregels te spelen.
 3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn, als winnen.
 4. Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Trainers & coaches

 1. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn, waar niemand zich aan mag onttrekken.
 2. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
 4. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 5. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

Bestuurders

 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor iedereen, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 2. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor iedereen.
 3. Zorg ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

Scheidsrechters

 1. Laat het niveau van de spelers de flexibiliteit bepalen om de regels te hanteren.
 2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat, door te veel ingrijpen.
 3. Wees beslist, consequent, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 4. Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play’ als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel wordt bevorderd.

Toeschouwers (incl. ouders)

 1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het handbal. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profs
 2. Toon respect voor de tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 3. Veroordeel elk gebruik van geweld.
 4. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 5. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld, doet goed volgen.

Media

 1. Begrijp dat kinderen geen mini-profs zijn.
 2. Weet het verschil tussen de sportprogramma’s van volwassenen en jeugd.
 3. Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook ‘nieuws’ en interessant voor de lezer kan zijn.
 4. Plaats op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context.