Voor het gebruik van het scorebord, deze is op te halen bij de bar in de kantine, moet de stekker in het stopcontact zitten en dient de plug in de muur ingepulgd te zijn.

  • Tijd instellen: druk op ‘klok’ en type de gewenste speeltijd in. De speeltijden nog even op een rijtje F, E en D-jeugd 2×20 min. C en B-jeugd 2×25 minuten. A jeugd en senioren 2x 30 minuten. Voor de 2de helft dus weer opnieuw de tijd instellen.
  • Op of Af: de klok kan je best instellen op aflopen qua tijd. Druk hiervoor op ‘op/af’. Dan klinkt de zoemer automatisch bij 0.
  • Tijd starten: om de ingestelde tijd te starten, druk op ‘start/stop’.
  • Tijd stoppen: bij een time-out  van het spel waarbij de tijd gestopt moet worden, druk op ‘start/stop’. Let op: bij jeugdwedstrijden en recreantenwedstrijden mag de tijd niet stilgezet worden ivm uitloop zaalhuur. Dit is door het NHV bepaalt! Dus ook niet als de scheidsrechter een time-out aangeeft. Dit is alleen om aan de teams aan te geven dat het spel stil ligt.
  • Signaal: aan het eind van een speelhelft, bij aflopende tijd, zal er automatisch een zoemer klinken. Men kan ook op ‘sign.’ drukken om zoemer te laten klinken.
  • Score: bij een doelpunt DSS; druk op ‘score thuis’ en ‘+’. Bij score tegenstander; druk op ‘score gast’ en ‘+’. Mocht de stand hersteld moeten worden, kan men ook op ‘-‘ drukken of het juiste getal in typen.

 

Succes bij het tijdwaarnemen en veel plezier!