De PR-commissie stelt zich voor…..

De PR-commissie is op 6 oktober 2014 tot stand gekomen door het samenvoegen van de voormalige sponsorcommissie en de communicatiecommissie. De PR-commissie verzorgt de communicatie voor interne aangelegenheden slechts via de website, waaronder het plaatsen van stukjes. Alle sponsoring en mediacontacten moeten via de PR-commissie lopen. V.w.b. de overige externe contacten en teamaangelegenheden speelt de PR-commissie geen rol.

Doel

  1. Meer leden en meer binding van de leden aan de vereniging
  2. Vergroten naamsbekendheid in de regio
  3. Goede verhouding opbouwen en in stand houden met externe partijen
  4. Werven van sponsors; meer reclame inkomsten en binding van bedrijven aan de vereniging
  5. Het creëren van extra geldstromen (o.a. donaties, acties e.d. ) , naast contributie en kantine.

Taken

  1. Informeren van leden over allerlei zaken in en rondom DSS en handbal in het algemeen,
  2. Het onderhouden van website als het informatiekanaal van de vereniging
  3. Het verzorgen van de externe communicatie; het gevraagd en ongevraagd Informeren van externe partijen (gemeente, andere sportverenigingen, kranten e.d. )
  4. Opzetten en uitvoeren van een PR- en sponsorbeleid voor de club, voor het materiaal en voor de evenementen.

Commissieleden

Hans Kramer Voorzitter sponsoring 06-46707803 hans@icbeverwijk.nl
Sandra van Dijk Sponsoring 06-44360060 vandijksandra@live.nl
Caroline Kerkkamp Sponsoring en communicatie 0251-234492 kerkkamp@xs4all.nl
Renate Heijnen Communicatie overig 06-28164948 renate-strand@hotmail.com
Simone Hoekstra Web redacteur 06-13269990 pr-dss@hotmail.com
John Sowa Fotograaf (clubactiviteiten) 06-10450459 John.sowa@ziggo.nl

Deze informatie is terug te vinden onder het tabje contact –> taken commissies