• Regels en procedures

  Boekje Jeugdleiding

  Het begeleiden van een team kinderen onder 12 jaar is nog niet zo eenvoudig. De regels bij het jeugdhandbal zijn anders dan bij het volwassen handbal. Ook de kinderen benader je anders dan je bij een volwassenen team zou doen. Naast een team met kinderen heb je ook met hun ouders te maken. Hoe ga je met iedereen om, hoe zorg je ervoor dat iedereen op tijd op het veld staat, hoe zorg je voor plezier bij alle betrokkenen? Allemaal vragen die bij de begeleiders van jeugdteams kunnen opkomen.
  Om de jeugd coaches en begeleiders een steuntje in de rug te bieden is het boekje Jeugdleiding samengesteld. Coaches en begeleiders vinden hier allerlei praktische tips, van leeftijdskenmerken tot rijschema’s. Het boekje is te downloaden als pdf document. Wij horen graag hoe jullie het gebruiken binnen de vereniging!

 • Gedragscode

  In de onderstaande gedragscode wordt beschreven hoe je je dient te gedragen. Deze gedragscode geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurders, ouders, de media en het publiek.

  Algemeen

  De volgende gedragscode geldt voor iedereen binnen de club:

  1. Respecteer de regels van het handbal.
  2. Respecteer de mede- en tegenstanders binnen de handbalsport.
  3. Behandel alle deelnemers binnen het handbal gelijkwaardig.
  4. Gebruik geen geweld bij het handballen.
  5. Zorg samen voor Fair Play.

  Sporters

  1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  2. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
  3. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit de reden om zelf onsportief te zijn.
  4. Respecteer al die mensen die ervoor zorgen dat jij kunt handballen, trainen en wedstrijden spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

  Ouders & verzorgers

  1. Bedenk dat kinderen sporten voor hun eigen plezier.
  2. Moedig uw kind aan altijd volgens de handbalregels te spelen.
  3. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn, als winnen.
  4. Erken de waarde en het belang van de vrijwillige trainers en coaches. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

  Trainers & coaches

  1. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn, waar niemand zich aan mag onttrekken.
  2. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
  3. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
  4. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  5. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.

  Bestuurders

  1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor iedereen, ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
  2. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor iedereen.
  3. Zorg ervoor dat er goed toezicht is door gediplomeerde en ervaren trainers en officials, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

  Scheidsrechters

  1. Laat het niveau van de spelers de flexibiliteit bepalen om de regels te hanteren.
  2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat, door te veel ingrijpen.
  3. Wees beslist, consequent, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
  4. Beoordeel opzettelijk, goed getimed ‘foul play’ als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel wordt bevorderd.

  Toeschouwers (incl. ouders)

  1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan het handbal. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini-profs
  2. Toon respect voor de tegenstanders. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  3. Veroordeel elk gebruik van geweld.
  4. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
  5. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld, doet goed volgen.

  Media

  1. Begrijp dat kinderen geen mini-profs zijn.
  2. Weet het verschil tussen de sportprogramma’s van volwassenen en jeugd.
  3. Toon dat eerlijk spel door jongeren en eerlijke pogingen iets te presteren ook ‘nieuws’ en interessant voor de lezer kan zijn.
  4. Plaats op zichzelf staande onsportieve incidenten in de juiste context.
 • Procedure weersomstandigheden

  Nu de winter zijn intrede in Nederland heeft gedaan, de eerste sneeuw weer is gevallen en er mogelijk nog meer slecht weer wordt verwacht, is het goed om jullie te informeren over het NHV-beleid inzake afgelastingen van wedstrijden vanwege weersomstandigheden. Waarschuwingen voor extreem weer (code oranje/rood) afgegeven door het KNMI en/of een eventueel weeralarm afgegeven door de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) worden vaak op provincieniveau afgegeven. Deze worden gepubliceerd in de vorm van een met kleur ingetekende kaart op www.knmi.nl. Code geel is geen reden om niet af te reizen. Dit is slechts een waarschuwing. U wordt verzocht het rijgedrag aan te passen en rekening te houden met een langere reistijd.

  Bij extreme weersomstandigheden beoordelen de verenigingen zelf of zij het verantwoord achten af te reizen naar een uitwedstrijd. Het reizen van/naar wedstrijden is en blijft te allen tijden de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging en is op eigen risico. Het Bondsbestuur beoordeelt achteraf in hoeverre een door de vereniging genomen beslissing om niet af te reizen terecht was. Indien een vereniging er naar het oordeel van het Bondsbestuur ten onrechte voor gekozen heeft om niet af te reizen, dan zal het Bondsbestuur dit beschouwen als zijnde niet opgekomen en de hierbij behorende consequenties doorvoeren.

  Wij adviseren verenigingen een weloverwogen besluit te nemen en er rekening mee te houden dat wedstrijden in de wedstrijdsport in principe binnen 4 weken opnieuw gespeeld moeten worden. Afhankelijk van het moment in de competitie kan deze termijn ingekort worden.

  Tweede Divisie, Hoofdklasse, Jeugddivisie, Topklasse, 1e en 2e klasse

  Indien de vooruitzichten zodanig slecht zijn dat men het onverantwoord vindt om af te reizen, dient een in Sportlink geregistreerd bestuurslid van de vereniging contact op te nemen met

  1. Het NHV, tijdens kantooruren op 026-7071420 en buiten kantooruren de calamiteitenlijn via 026-7071434 voor het afzeggen van de bondsscheidsrechter(s).
  2. de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, i.v.m. de weersomstandigheden niet kan door gaan.
  3. de thuisspelende vereniging informeert de accommodatie indien nodig.

  De aangewezen scheidsrechter dient de wedstrijdstatus op afgelast te zetten, door in het DWF op de drie puntjes rechtsboven in de balk naast Wedstrijdformulier te klikken.

  De vereniging die zich afmeldt stuurt tevens een e-mail naar competitie@handbal.nl, waarin de afmelding bevestigd wordt. Wij adviseren hierin de op het moment van afmelding geldende afbeelding van www.knmi.nl als bijlage mee te sturen.

  Ere- en eerste divisie

  Indien de vooruitzichten zodanig slecht zijn dat het onverantwoord is te reizen, dient de contactpersoon telefonisch contact op te nemen met:

  1. de landelijke competitieleider Carla van Dijk, 06-13681818, waarna eventueel in overleg besloten kan worden niet af te reizen naar de wedstrijd. De competitieleider informeert tegenstander en scheidsrechters.
  2. de thuisspelende vereniging informeert de accommodatie indien nodig.

  De aangewezen scheidsrechter dient de wedstrijdstatus op afgelast te zetten, door in het DWF op de drie puntjes rechtsboven in de balk naast Wedstrijdformulier te klikken.

  De vereniging die zich afmeldt, stuurt tevens een e-mail naar competitie@handbal.nl, waarin de afmelding bevestigd wordt. Wij adviseren hierin de op het moment van afmelding geldende afbeelding van www.knmi.nl als bijlage mee te sturen.

  Breedtesport

  Indien de vooruitzichten zodanig slecht zijn dat men het onverantwoord vindt om af te reizen, dient een in Sportlink geregistreerd bestuurslid van de vereniging contact op te nemen met

  1. de tegenstander om aan te geven dat de wedstrijd, i.v.m. de weersomstandigheden niet door kan gaan.
  2. de thuisspelende vereniging informeert de verenigingsscheidsrechter en de accommodatie indien nodig

  De thuisspelende vereniging (scheidsrechter of wedstrijdsecretaris mDWF) dient de wedstrijdstatus op afgelast te zetten, door in het DWF op de drie puntjes rechtsboven in de balk naast Wedstrijdformulier te klikken.

  Wedstrijden in de breedtesport worden in principe niet opnieuw vastgesteld door het NHV, tenzij deze van belang zijn voor de eindstand m.b.t. kampioenschap in de poule. Wanneer beide partijen de wedstrijd toch willen inhalen, dan is dit uiteraard mogelijk. Hiervoor geldt ook een periode van binnen maximaal 4 weken. De thuisspelende vereniging is hierbij bepalend, omdat deze de zaalruimte opnieuw beschikbaar moet stellen. Na onderling overleg kan, bij voorkeur door de thuisclub, het digitale wijzigingsformulier op onze site ingevuld worden.

  NHV, Oosterbeek, 14 februari 2017

  Reserveshirts

  Reservershirts kun je opvragen bij Carla de Groot. Zij is te bereiken via 06-20214808. De reserveshirts kun je ophalen op
  Drakenburg 8, 1965 NR Heemskerk.

  Verzekering

  Vanuit het NHV is een collectieve verzekering opgezet voor alle verenigingen. Via de onderstaande link vind je meer informatie en de formulieren.