• Over ons

  DSS waarden

  De weg van een topsport opleiding in Heemskerk

  Onze missie
  DSS maakt prestatie- en recreatiehandbal mogelijk waar de jeugdopleiding een centrale rol in speelt. Door juiste begeleiding en het delen van de visie vanuit het NHV, worden alle teams bij DSS in staat gesteld om tot maximale spelvreugde en prestaties te komen.

  Beleidsplan
  Het beleidsplan van DSS geeft richting aan de ambities, doelen en activiteiten van de vereniging voor een omschreven periode. Daarnaast stelt DSS jaarlijks een werkplan op dat de vertaalslag maakt naar activiteiten van bestuur, werkgroepen en projectmedewerkers. Het jaarplan en de begroting moeten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden goedgekeurd. Tijdens deze vergadering doet het bestuur ook verslag van de resultaten van het voorgaande jaar: inhoudelijk en financieel.

  Klik hier voor inzage in het beleidsplan.

  Statuten
  Statuten DSS

  Identiteit
  DSS is in Noord-Holland toonaangevend in de jeugdhandbalopleiding. Vanuit deze opleiding biedt DSS de mogelijkheid voor talentvolle spelers/speelsters in de regio zich te ontwikkelen tot handbal-international. DSS werkt samen met scholen om zo topsport en opleiding / maatschappelijke ontwikkeling goed te kunnen blijven combineren.

  Jeugdopleiding
  De jeugdopleiding van DSS zorgt voor een doorstroming van talenten die daarmee op het hoogste niveau van Nederland komen te spelen. De begeleiding van zowel de talenten als de spelers binnen de selectie heeft de hoogste prioriteit.
  De technische commissie samen met een coördinator per leeftijdscategorie coördineren en sturen op een goede samenwerking tussen trainers, coaches en bestuur. De visie vanuit NHV wordt toegepast om kinderen vanaf jonge leeftijd op verantwoorde wijze om te laten gaan met de juiste balans tussen spelplezier en prestatiegerichtheid.

  Gedrag
  Spelers leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling en gedrag.
  Spelers leren hun eigen stappen te maken (zijn verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling).
  De begeleiding biedt voldoende veiligheid (fouten mogen, zodat spelers ervan kunnen leren).
  Trainers, coaches en begeleiders zijn een voorbeeld in hun gedrag voor onze sporters.

  Spelvisie
  Binnen de jeugdopleiding zal de visie vanuit het NHV gevolgd worden. Vanuit DSS worden de kernwaarden Respect, Teambelang en Inzet als belangrijke pijlers beschouwd.

  Jeugdindeling
  In de categorieën D-, E-, en F-jeugd worden kinderen op basis van leeftijd ingedeeld en speelt het spelplezier de grootste rol. Kinderen die hun vaardigheden verder willen verbeteren worden zoveel als mogelijk extra begeleid door middel van individuele begeleiding en optionele trainingen. Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om minimaal twee trainingen per week te volgen. Dit geldt ook voor de kabouters, welke nog geen wedstrijden spelen.

  Aangezien er bij de oudere jeugd op het hoogste niveau gehandbald wordt (jeugddivisie) wordt er in de B- en C-jeugd een selectiebeleid toegepast waarbij de selectieteams extra trainingsaanbod krijgen.

  Gezondere sportkantine
  Bij DSS werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.