De vrijwilligerswervingscampagne van onze vereniging is zeer succesvol verlopen. De belavond hebben 30 leden of ouders van leden opgeleverd die interesse hebben getoond in het doen van vrijwilligerswerk. Een deel van de leden geeft aan zich incidenteel in te willen zetten. Anderen tonen interesse in structurele taken.

De vrijwilligerscommissie die, voor de 2de keer de wervingscampagne in gang heeft gezet aan de hand van de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd van Sportservice Kennemerland, in actie is gekomen, is zeer tevreden over het resultaat. Door deze actie is weer gebleken dat de onze vereniging niet alleen op sportief, maar ook op het gebied van vrijwilligers een bloeiende vereniging is! Op korte termijn worden de nieuwe vrijwilligers op de hoogte gesteld voor het plannen van de vrijwilligerswerkzaamheden. Ons wervingsteam heeft niet alle leden kunnen spreken. Bent u nog niet benaderd, maar wilt u wel graag iets betekenen voor de club, neem dan contact op met Bart Neeft, bneeft@sportservicekennemerland.nl.

Het bestuur bedankt Hans Kramer voor het beschikbaar stellen van zijn bedrijf Isolatie Combinatie, als bellocatie, en de vrijwilligerscommissie en het belteam, die met hun fantastische inzet deze actie tot een succes hebben gemaakt.

foto belteam